ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

DOMI

 Πετσετοκρεμάστρα Domi.

Ένα κόσμημα στο μπάνιο.
Η πετσετοκρεμάστρα Domi είναι ιδανική για απλούς εσωτερικούς χώρους.
Το ομοιόμορφα διαμορφωμένο, με ελαφρότητα και λεπτότητα σχέδιο, την καθιστούν απαρατήρητο διακοσμητικό και θερμαντικό σώμα στο λουτρό.
Η πετσετοκρεμάστρα Domi διατίθεται σε όλα τα χρώματα και σε χρώμιο.
Κατασκευάζεται για χρήση σε δίκτυο νερού και ηλεκτρική.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:

A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]

C2
[mm]

75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
786 400 50 370 296 161 300 300 240 626 80 2.13 4.77 WGDOM078040
786 500 50 470 369 199 400 400 340 626 80 2.54 5.69 WGDOM078050
786 600 50 570 435 235 400 400 440 626 80 2.86 6.61 WGDOM078060
1116 400 50 370 413 222 400 400 240 956 80 3.27 7.09 WGDOM111040
1116 500 50 470 513 273 600 500 340 956 80 3.76 8.49 WGDOM111050
1116 600 50 570 620 331 600 600 440 956 80 4.25 9.89 WGDOM111060
1479 400 50 370 533 284 600 500 240 1319 80 4.31 9.28 WGDOM147040
1479 500 50 470 663 346 600 600 340 1319 80 4.95 11.12 WGDOM147050
1479 600 50 570 799 425 800 800 440 1319 80 5.59 12.95 WGDOM147060
Χρώμιο:
786 400 50 370 207 106 200 200 240 626 80 2.13 4.58 WGDOM078040
786 500 50 470 258 132 300 300 340 626 80 2.54 5.45 WGDOM078050
786 600 50 570 305 156 300 300 440 626 80 2.86 6.33 WGDOM078060
1116 400 50 370 289 147 300 300 240 956 80 3.27 6.79 WGDOM111040
1116 500 50 470 359 183 400 400 340 956 80 3.76 8.14 WGDOM111050
1116 600 50 570 434 221 400 400 440 956 80 4.25 9.48 WGDOM111060
1479 400 50 370 373 190 400 400 240 1319 80 4.31 8.9 WGDOM147040
1479 500 50 470 464 237 400 500 340 1319 80 4.95 10.66 WGDOM147050
1479 600 50 570 559 285 600 600 440 1319 80 5.59 12.42 WGDOM147060

Πετσετοκρεμάστρα ηλεκτρική:

A
[mm]
B
[mm]
C2
[mm]


[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
786 400 370 300 300 240 626 80 2.13 6.5 WLDOM078040
786 500 470 400 400 340 626 80 2.54 7.75 WLDOM078050
786 600 570 400 400 440 626 80 2.86 8.93 WLDOM078060
1116 400 370 400 400 240 956 80 3.27 9.74 WLDOM111040
1116 500 470 600 500 340 956 80 3.76 11.54 WLDOM111050
1116 600 570 600 600 440 956 80 4.25 13.33 WLDOM111060
1479 400 370 600 500 240 1319 80 4.31 12.77 WLDOM147040
1479 500 470 600 600 340 1319 80 4.95 15.13 WLDOM147050
1479 600 570 800 800 440 1319 80 5.59 17.48 WLDOM147060
Χρώμιο:
786 400 370 200 200 240 626 80 2.13 6.31 WLDOM078040
786 500 470 300 300 340 626 80 2.54 7.51 WLDOM078050
786 600 570 300 300 440 626 80 2.86 8.65 WLDOM078060
1116 400 370 300 300 240 956 80 3.27 9.44 WLDOM111040
1116 500 470 400 400 340 956 80 3.76 11.19 WLDOM111050
1116 600 570 400 400 440 956 80 4.25 12.92 WLDOM111060
1479 400 370 400 400 240 1319 80 4.31 12.39 WLDOM147040
1479 500 470 400 500 340 1319 80 4.95 14.67 WLDOM147050
1479 600 570 600 600 440 1319 80 5.59 16.95 WLDOM147060


Διαθέσιμες συνδέσεις:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:

SXO8O1Z1-BZX-BZ8-BE8E1

Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: