ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Kioto

Πετσετοκρεμάστρα TERMA  Kioto

Oriental touch

Reminiscent of Japanese architecture Kioto introduces an oriental accent in the interior. Available in water, water-electric and electric versions. Heat output: 324-932 W.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:

A
[mm]
B
[mm]
C2
[mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
555 480 390 324 176 300 300 390 375 90 1.97 7.09 WGKIO055048
870 480 390 476 255 400 500 390 690 90 3.01 10.7 WGKIO087048
1185 480 390 628 336 600 600 390 1005 90 4.05 14.31 WGKIO118048
1500 480 390 780 415 800 800 390 1320 90 5.09 17.92 WGKIO150048
1815 480 390 932 496 1000 1000 390 1635 90 6.13 21.53 WGKIO181048

Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:

A
[mm]
B
[mm]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
555 480 300 300 390 375 90 1.97 8.69 WLKIO055048
870 480 400 500 390 690 90 3.01 13.14 WLKIO087048
1185 480 600 600 390 1005 90 4.05 17.59 WLKIO118048
1500 480 800 800 390 1320 90 5.09 22.04 WLKIO150048
1815 480 1000 1000 390 1635 90 6.13 26.5 WLKIO181048


Διαθέσιμες συνδέσεις:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: