ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Lima One

Πετσετοκρεμάστρα TERMA Lima One

Classy and stylish design combined with functionality

Lima One is a classic radiator characterised by a functional profile arrangement allowing easy access to the clothes being dried and an additional functionality offered by the built-in One electric heating element. Available in a wide range of height, width and connection options. ONE heating element hidden in the collector blends invisibly with its modern shape - without the need for an additional, external electric device, which could affect its form. Radiator equipped with ONE heating element offers different heating options, such as setting the room heating or towel drying modes. The timer function automatically switches the heater off after two hours. The ONE heater is a safe, reliable and economical device with power consumption in the standby mode of less than 0.5 W.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:

A
[mm]
B
[mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
820 300 244 132 300 270 680 70 2.47 5.14 WZLIE082030
820 400 325 175 300 370 680 70 3.01 6.34 WZLIE082040
820 500 406 218 400 470 680 70 3.54 7.54 WZLIE082050
820 600 477 256 400 570 680 70 4.08 8.75 WZLIE082060
820 700 547 293 600 670 680 70 4.62 9.95 WZLIE082070
1140 300 345 185 400 270 1000 70 3.51 7.22 WZLIE114030
1140 400 460 247 400 370 1000 70 4.28 8.96 WZLIE114040
1140 500 574 308 600 470 1000 70 5.06 10.69 WZLIE114050
1140 600 675 361 800 570 1000 70 5.84 12.43 WZLIE114060
1140 700 776 415 800 670 1000 70 6.61 14.17 WZLIE114070
1460 300 450 240 400 270 1320 70 4.60 9.42 WZLIE146030
1460 400 599 319 600 370 1320 70 5.61 11.69 WZLIE146040
1460 500 748 399 800 470 1320 70 6.63 13.96 WZLIE146050
1460 600 879 468 800 570 1320 70 7.64 16.23 WZLIE146060
1460 700 1009 537 1000 670 1320 70 8.66 18.50 WZLIE146070
1700 300 527 280 600 270 1560 70 5.40 11.04 WZLIE170030
1700 400 703 374 800 370 1560 70 6.60 13.71 WZLIE170040
1700 500 878 466 800 470 1560 70 7.79 16.38 WZLIE170050
1700 600 1031 547 1000 570 1560 70 8.99 19.05 WZLIE170060
Χρώμιο:
820 300 171 88 200 270 680 70 2.47 4.94 WZLIE082030
820 400 228 117 200 370 680 70 3.01 6.10 WZLIE082040
820 500 285 145 300 470 680 70 3.54 7.25 WZLIE082050
820 600 334 171 400 570 680 70 4.08 8.40 WZLIE082060
820 700 383 196 400 670 680 70 4.62 9.55 WZLIE082070
1140 300 242 124 300 270 1000 70 3.51 6.94 WZLIE114030
1140 400 322 165 300 370 1000 70 4.28 8.61 WZLIE114040
1140 500 402 205 400 470 1000 70 5.06 10.27 WZLIE114050
1140 600 473 241 400 570 1000 70 5.84 11.94 WZLIE114060
1140 700 544 278 600 670 1000 70 6.61 13.61 WZLIE114070
1460 300 315 161 300 270 1320 70 4.60 9.06 WZLIE146030
1460 400 420 214 400 370 1320 70 5.61 11.24 WZLIE146040
1460 500 524 268 600 470 1320 70 6.63 13.41 WZLIE146050
1460 600 616 314 600 570 1320 70 7.64 15.59 WZLIE146060
1460 700 706 361 800 670 1320 70 8.66 17.77 WZLIE146070
1700 300 369 189 400 270 1560 70 5.40 10.62 WZLIE170030
1700 400 493 251 600 370 1560 70 6.60 13.18 WZLIE170040
1700 500 615 314 600 470 1560 70 7.79 15.74 WZLIE170050
1700 600 722 369 800 570 1560 70 8.99 18.30 WZLIE170060
1700 700 829 423 800 670 1560 70 10.18 20.86 WZLIE170070

Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:

A
[mm]
B
[mm]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
820 300 300 270 680 70 2.47 7.1 WWLIE082030
820 400 300 370 680 70 3.01 8.8 WWLIE082040
820 500 400 470 680 70 3.54 10.4 WWLIE082050
820 600 400 570 680 70 4.08 12.1 WWLIE082060
820 700 600 670 680 70 4.62 13.7 WWLIE082070
1140 300 400 270 1000 70 3.51 10.1 WWLIE114030
1140 400 400 370 1000 70 4.28 12.4 WWLIE114040
1140 500 600 470 1000 70 5.06 14.8 WWLIE114050
1140 600 800 570 1000 70 5.84 17.2 WWLIE114060
1140 700 800 670 1000 70 6.61 19.5 WWLIE114070
1460 300 400 270 1320 70 4.60 13.2 WWLIE146030
1460 400 600 370 1320 70 5.61 16.2 WWLIE146040
1460 500 800 470 1320 70 6.63 19.3 WWLIE146050
1460 600 800 570 1320 70 7.64 22.4 WWLIE146060
1460 700 1000 670 1320 70 8.66 25.5 WWLIE146070
1700 300 600 270 1560 70 5.40 15.4 WWLIE170030
1700 400 800 370 1560 70 6.60 19.1 WWLIE170040
1700 500 800 470 1560 70 7.79 22.7 WWLIE170050
1700 600 1000 570 1560 70 8.99 26.3 WWLIE170060
Χρώμιο:
820 300 200 270 680 70 2.47 6.9 WWLIE082030
820 400 200 370 680 70 3.01 8.5 WWLIE082040
820 500 300 470 680 70 3.54 10.1 WWLIE082050
820 600 400 570 680 70 4.08 11.7 WWLIE082060
820 700 400 670 680 70 4.62 13.3 WWLIE082070
1140 300 300 270 1000 70 3.51 9.8 WWLIE114030
1140 400 300 370 1000 70 4.28 12.1 WWLIE114040
1140 500 400 470 1000 70 5.06 14.4 WWLIE114050
1140 600 400 570 1000 70 5.84 16.7 WWLIE114060
1140 700 600 670 1000 70 6.61 19.0 WWLIE114070
1460 300 300 270 1320 70 4.60 12.8 WWLIE146030
1460 400 400 370 1320 70 5.61 15.8 WWLIE146040
1460 500 600 470 1320 70 6.63 18.8 WWLIE146050
1460 600 600 570 1320 70 7.64 21.8 WWLIE146060
1460 700 800 670 1320 70 8.66 24.8 WWLIE146070
1700 300 400 270 1560 70 5.40 15.0 WWLIE170030
1700 400 600 370 1560 70 6.60 18.5 WWLIE170040
1700 500 600 470 1560 70 7.79 22.1 WWLIE170050
1700 600 800 570 1560 70 8.99 25.6 WWLIE170060
1700 700 800 670 1560 70 10.18 29.1 WWLIE170070


Διαθέσιμες συνδέσεις:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: