ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Nemo

Θερμαντικό σώμα TERMA Nemo

Modern, under the window, radiator

Nemo features a double row of flat tubes. Good power output for its size makes it an interesting alternative to traditional panel radiators. Available in 250 colours.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:

A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C3
[mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
300 645 50 270 375 199 400 400 495 270 15 2.42 8.72 WGNEM030064
300 915 50 270 533 282 600 500 765 270 15 3.45 12.42 WGNEM030091
300 1185 50 270 690 365 800 800 1035 270 15 4.48 16.13 WGNEM030118
300 1455 50 270 847 448 800 800 1305 270 15 5.51 19.83 WGNEM030145
300 1725 50 270 1004 532 1000 1000 1575 270 15 6.54 23.55 WGNEM030172
530 375 50 500 364 190 400 400 225 500 15 2.09 8.34 WGNEM053037
530 645 50 500 626 327 600 600 495 500 15 3.64 14.5 WGNEM053064
530 915 50 500 888 464 800 800 765 500 15 5.19 20.67 WGNEM053091
530 1185 50 500 1150 600 1200 1200 1035 500 15 6.74 26.85 WGNEM053118
530 1455 50 500 1412 737 1500 1500 1305 500 15 8.29 33.03 WGNEM053145
530 1725 50 500 1675 875 1500 1500 1575 500 15 9.84 39.22 WGNEM053172

Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:

A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C3
[mm]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
300 645 50 270 400 400 495 270 15 2.42 10.68 WLNEM030064
300 915 50 270 600 500 765 270 15 3.45 15.21 WLNEM030091
300 1185 50 270 800 800 1035 270 15 4.48 19.76 WLNEM030118
300 1455 50 270 800 800 1305 270 15 5.51 24.29 WLNEM030145
300 1725 50 270 1000 1000 1575 270 15 6.54 28.85 WLNEM030172
530 375 50 500 400 400 225 500 15 2.09 10.03 WLNEM053037
530 645 50 500 600 600 495 500 15 3.64 17.45 WLNEM053064
530 915 50 500 800 800 765 500 15 5.19 24.87 WLNEM053091
530 1185 50 500 1200 1200 1035 500 15 6.74 32.31 WLNEM053118
530 1455 50 500 1500 1500 1305 500 15 8.29 39.74 WLNEM053145
530 1725 50 500 1500 1500 1575 500 15 9.84 47.19 WLNEM053172


Διαθέσιμες συνδέσεις:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: