ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Oxford

Θερμαντικό σώμα TERMA Oxford

Vintage looks, new quality

Design and finishing process combined with the potential of 3D design techniques allowed us to create an outstanding product in terms of aesthetics, casting precision, clarity of ornaments and finish quality.

Terma Oxford is our own, slightly tweaked version of the classic radiator model – redesigned by our in-house team of designers and manufactured under their supervision. We have reworked this timeless form in order to gain pristine ornaments and uncompromising casting precision. Apart from superior craftsmanship and attention to detail we also offer a broad selection of manually applied decorative finishes bringing out the beauty and character of this cast-iron radiator. Each Terma Oxford radiator is unique by the very nature of the casting and finishing processes.

In addition to the palette of 200 standard RAL colours we offer a vast palette of special colours and a selection of decorative finishes. In particular we recommend Burnish finishes, which bring out the beauty of the radiator ornaments.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:

A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D'
[mm]
D''
[mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[dm3]

[kg]
410 80 297 - - - 86 44 1,65 8,1
410 278 297 82 98 - 257 133 4,95 24,7
410 360 297 - 98 - 343 177 6,6 33
410 442 297 246 98 - 429 222 8,25 41,3
410 524 297 - 98 - 515 266 9,9 49,6
410 606 297 246 180 - 601 310 11,55 57,9
410 688 297 - 180 - 686 355 13,2 66,2
410 770 297 410 180 - 772 399 14,85 74,5
410 852 297 492 180 - 858 443 16,5 82,8
410 934 297 574 180 164 944 488 18,15 91,1
410 1016 297 656 180 164 1030 532 19,8 99,4
410 1098 297 738 180 164 1115 577 21,45 107,7
410 1180 297 820 180 164 1201 621 23,1 116
410 1262 297 738 262 246 1287 665 24,75 124,3
410 1344 297 820 262 246 1373 710 26,4 132,6
410 1426 297 902 262 246 1459 754 28,05 140,9
660 80 555 - - - 143 76 2,25 14,7
660 278 555 82 98 - 429 227 6,75 44,5
660 360 555 - 98 - 572 303 9 59,4
660 442 555 246 98 - 715 379 11,25 74,3
660 524 555 - 98 - 858 454 13,5 89,2
660 606 555 246 180 - 1001 530 15,75 104,1
660 688 555 328 180 - 1144 606 18 119
660 770 555 410 180 - 1287 682 20,25 133,9
660 852 555 492 180 - 1430 757 22,5 148,8
660 934 555 574 180 164 1573 833 24,75 163,7
660 1016 555 656 180 164 1716 909 27 178,6
660 1098 555 738 180 164 1859 985 29,25 193,5
660 1180 555 820 180 164 2002 1060 31,5 208,4
660 1262 555 738 262 246 2145 1136 33,75 223,3
660 1344 555 820 262 246 2288 1212 36 238,2
660 1426 555 902 262 246 2431 1288 38,25 253,1
470 80 297 - - - 86 44 1,65 8,7
470 278 297 - - - 257 133 4,95 25,9
470 360 297 - - - 343 177 6,6 34
470 442 297 - - - 429 222 8,25 42,1
470 524 297 - - - 515 266 9,9 50,2
470 606 297 - - - 601 310 11,55 58,3
470 688 297 - - - 686 355 13,2 66,4
470 770 297 - - - 772 399 14,85 74,5
470 852 297 - - - 858 443 16,5 82,6
470 934 297 - - - 944 488 18,15 90,7
470 1016 297 - - - 1030 532 19,8 98,8
470 1098 297 - - - 1115 577 21,45 107,5
470 1180 297 - - - 1201 621 23,1 116,2
470 1262 297 - - - 1287 665 24,75 115,6
470 1344 297 - - - 1373 710 26,4 132,4
470 1426 297 - - - 1459 754 28,05 139,9
710 80 555 - - - 143 76 2,25 15,3
710 278 555 - - - 429 227 6,75 45,7
710 360 555 - - - 572 303 9 60,4
710 442 555 - - - 715 379 11,25 75,1
710 524 555 - - - 858 454 13,5 89,8
710 606 555 - - - 1001 530 15,75 104,5
710 688 555 - - - 1144 606 18 119,2
710 770 555 - - - 1287 682 20,25 133,9
710 852 555 - - - 1430 757 22,5 148,6
710 934 555 - - - 1573 833 24,75 163,3
710 1016 555 - - - 1716 909 27 178
710 1098 555 - - - 1859 985 29,25 193,3
710 1180 555 - - - 2002 1060 31,5 208,6
710 1262 555 - - - 2145 1136 33,75 208
710 1344 555 - - - 2288 1212 36 238
710 1426 555 - - - 2431 1288 38,25 252,1


Διαθέσιμες συνδέσεις:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: