ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Pajak E

Θερμαντικό σώμα TERMA Pajak E

For the bold ones

Product based on a Terma Design 2014 winning design (winner of the second prize). The idea builds upon traditional Polish decorative forms, so-called “spiders”, which are complex spatial structures consisting of readily available components. The radiator is made of copper and blends perfectly into modern, post-industrial spaces. Proves an ideal solution for loft-style interioirs or a surprising décor element in traditional homes. A large number of wooden hangers in various shapes enhance its functionality in corridors and halls. Natural patina appearing over time on the surface of the radiator can further enhance its aesthetic appeal. The whole concept is based on modules which can be combined like building blocks in order to realize the vision of an individual user.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:

A
[mm]
B
[mm]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
923 431 300 300 400 505 196.5 2.07 10.56 WLPAJ092043
923 531 400 400 500 505 196.5 2.14 10.98 WLPAJ092053
923 631 400 400 600 505 196.5 2.40 11.93 WLPAJ092063
1323 431 400 400 400 852 196.5 2.64 12.10 WLPAJ132043
1323 531 400 400 500 852 196.5 2.71 12.57 WLPAJ132053
1323 631 600 500 600 852 196.5 2.96 13.48 WLPAJ132063
1723 431 400 400 400 1162 196.5 3.20 13.66 WLPAJ172043
1723 531 600 500 500 1162 196.5 3.26 14.12 WLPAJ172053
1723 631 600 600 600 1162 196.5 3.52 15.07 WLPAJ172063


Διαθέσιμες συνδέσεις:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: