ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Pajak

Θερμαντικό σώμα TERMA Pajak

For the bold ones

Product based on a Terma Design 2014 winning design (winner of the second prize). The idea builds upon traditional Polish decorative forms, so-called “spiders”, which are complex spatial structures consisting of readily available components. The radiator is made of copper and blends perfectly into modern, post-industrial spaces. Proves an ideal solution for loft-style interioirs or a surprising décor element in traditional homes. A large number of wooden hangers in various shapes enhance its functionality in corridors and halls. Natural patina appearing over time on the surface of the radiator can further enhance its aesthetic appeal. The whole concept is based on modules which can be combined like building blocks in order to realize the vision of an individual user.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:

A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
1000 431 196 400 300 165 300 300 400 505 196.5 2.13 9.19 WGPAJ100043
1000 531 200 500 339 184 400 400 500 505 196.5 2.20 9.57 WGPAJ100053
1000 631 312 600 380 205 400 400 600 505 196.5 2.46 10.31 WGPAJ100063
1400 431 196 400 368 199 400 400 400 852 196.5 2.70 10.28 WGPAJ140043
1400 531 200 500 424 227 400 400 500 852 196.5 2.77 10.68 WGPAJ140053
1400 631 312 600 480 256 600 500 600 852 196.5 3.02 11.4 WGPAJ140063
1800 431 196 400 437 234 400 400 400 1162 196.5 3.26 11.39 WGPAJ180043
1800 531 200 500 510 272 600 500 500 1162 196.5 3.32 11.79 WGPAJ180053
1800 631 312 600 582 310 600 600 600 1162 196.5 3.58 12.53 WGPAJ180063


Διαθέσιμες συνδέσεις:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: