ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Pola

Πετσετοκρεμάστρα  TERMA Pola

Πάντα λαμπερή.
Αποτελεσματικό και πρακτικό θερμαντικό σώμα λουτρών με λειτουργική επιλογή  ξηραντηρίου. Διάφορες ρυθμίσεις προφίλ επιτρέπουν πολλαπλές εφαρμογές. Η έκδοση χρωμίου ταιριάζει απόλυτα με τις τυπικές βρύσες νερού. Διατίθεται σε νερό, νερό-ηλεκτρική και ηλεκτρική έκδοση. Έξοδος θερμότητας: 392-1061 W, χρώμιο έκδοση 247-743 W

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:

A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C5
[mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
powder Χρώμα:
780 500 50 470 740 500 392 211 400 400 470 600 90 3.34 6.99 WGPAL078050
780 600 50 570 740 500 471 254 400 500 570 600 90 3.79 7.99 WGPAL078060
1180 500 50 470 1140 500 638 342 600 600 470 1000 90 5.39 11.28 WGPAL118050
1180 600 50 570 1140 500 766 411 800 800 570 1000 90 6.14 12.95 WGPAL118060
1580 500 50 470 1540 500 883 473 800 800 470 1400 90 7.44 15.57 WGPAL158050
1580 600 50 570 1540 500 1061 568 1000 1000 570 1400 90 8.49 17.91 WGPAL158060
Χρώμιο:
780 500 50 470 740 500 275 140 300 300 470 600 90 3.34 6.72 WGPAL078050
780 600 50 570 740 500 330 169 300 300 570 600 90 3.79 7.68 WGPAL078060
1180 500 50 470 1140 500 447 228 400 500 470 1000 90 5.39 10.84 WGPAL118050
1180 600 50 570 1140 500 537 274 600 500 570 1000 90 6.14 12.44 WGPAL118060
1580 500 50 470 1540 500 619 316 600 600 470 1400 90 7.44 14.96 WGPAL158050
1580 600 50 570 1540 500 743 379 800 800 570 1400 90 8.49 17.20 WGPAL158060

Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:

A
[mm]
B
[mm]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
780 500 400 400 470 600 90 3.34 9.7 WLPAL078050
780 600 400 500 570 600 90 3.79 11.06 WLPAL078060
1180 500 600 600 470 1000 90 5.39 15.65 WLPAL118050
1180 600 800 800 570 1000 90 6.14 17.92 WLPAL118060
1580 500 800 800 470 1400 90 7.44 21.6 WLPAL158050
1580 600 1000 1000 570 1400 90 8.49 24.79 WLPAL158060
Eπιμετάλλωση:
780 500 300 300 470 600 90 3.34 9.43 WLPAL078050
780 600 300 300 570 600 90 3.79 10.75 WLPAL078060
1180 500 400 500 470 1000 90 5.39 15.21 WLPAL118050
1180 600 600 500 570 1000 90 6.14 17.41 WLPAL118060
1580 500 600 600 470 1400 90 7.44 20.99 WLPAL158050
1580 600 800 800 570 1400 90 8.49 24.08 WLPAL158060


Διαθέσιμες συνδέσεις:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: