ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ

TS1 (Class I)

Θερμική Αντίσταση TS1 (Class I)

  • Σχεδιασμένο για εγκατάσταση με υποδοχή Terma-SPLIT (εύκολη εγκατάσταση/απεγκατάσταση του εκάστοτε θερμοστάτη)
  • Εύκολη και ασφαλής εγκατάσταση
  • Ο σύνδεσμος Terma-Split επιτρέπει την αποσύνδεση του θερμοστάτη από το θερμαντικό στοιχείο, π.χ. κατά την ανακαίνιση
  • Δυνατότητα αλλαγής του θερμοστάτη χωρίς κάποια άλλη εγκατάσταση
  • Ο θερμοστάτης μπορεί να είναι κεκλιμένος σε κατάλληλη γωνία (γωνία περιστροφής 340 °)
  • Σχεδιασμένο για θερμοστάτες κατηγορίας - Κλάση I (για συσκευές κλάσης ΙΙ βλέπε TS2)
  • Δυνατότητα σύνδεσης ενός θερμαντικού στοιχείου (αντίστασης) από 120 έως 1000 W (ανεξαρτήτως  θερμοστάτη)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Model header Color Wattage L [mm] Product Code Configure Code
Terma Split Class 1 - 120 325 WETS101 K---D
Terma Split Class 1 - 200 285 WETS102 K---D
Terma Split Class 1 - 300 310 WETS103 K---D
Terma Split Class 1 - 400 345 WETS104 K---D
Terma Split Class 1 - 600 375 WETS106 K---D
Terma Split Class 1 - 800 485 WETS108 K---D
Terma Split Class 1 - 1000 575 WETS110 K---D