ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ

TS2 (Class II)

Θερμική Αντίσταση TS2 (Class II)

  • Σχεδιασμένο για εγκατάσταση με υποδοχή Terma-SPLIT (εύκολη εγκατάσταση/απεγκατάσταση του εκάστοτε θερμοστάτη)
  • Εύκολη και ασφαλής εγκατάσταση
  • Ο σύνδεσμος Terma-Split επιτρέπει την αποσύνδεση του θερμοστάτη από το θερμαντικό στοιχείο, π.χ. κατά την ανακαίνιση
  • Δυνατότητα αλλαγής του θερμοστάτη χωρίς κάποια άλλη εγκατάσταση
  • Ο ελεγκτής μπορεί να είναι κεκλιμένος σε κατάλληλη γωνία (γωνία περιστροφής 340 °)
  • Σχεδιασμένο για θερμοστάτες κατηγορίας - κλάσης ΙΙ (για συσκευές κατηγορίας Ι βλέπε TS1)
  • Δυνατότητα σύνδεσης ενός θερμαντικού στοιχείου (αντίστασης) από 120 έως 1000 W (ανεξαρτήτως  θερμοστάτη)
  • Διαθέσιμες εξόδους ισχύος: 100W, 200W, 300W, 400W, 500W, 600W, 800W, 1000W

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τροφοδοσία: 230V/50Hz
Διαθέσιμες ισχύς θερμικής αντίστασης: 120, 200, 300, 400, 600, 800, 1000W
Προστασία συσκευής: Class II
Σύνδεσμολογία με το θερμαντικό σώμα: 1/2”
Βαθμός Προστασίας [IP]: