ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Mantis

Πετσετοκρεμάστρα TERMA Mantis

Classy and stylish design

A good choice for a bathroom, kitchen or recreational space. Popular, classic radiator distinguished by a functional arrangement of profiles, allowing easy access to towel rails. Available in wide range of height, width and connection options, which makes it easy to connect to every type of installation. Efficient solution for every bathroom. Available in water, water-electric and electric versions. Heat output: 424-807 W.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:

A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C5
[mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
860 440 50 400 820 500 351 185 400 400 400 680 90 3.03 9.34 WGMAT086044
860 540 50 500 820 500 423 223 400 400 500 680 90 3.41 11.06 WGMAT086054
1260 440 50 400 1220 500 502 266 600 500 400 1080 90 4.44 13.86 WGMAT126044
1260 540 50 500 1220 500 605 319 600 600 500 1080 90 5.00 16.31 WGMAT126054
1560 440 50 400 1520 500 615 326 600 600 400 1380 90 5.47 17.04 WGMAT156044
1560 540 50 500 1520 500 742 391 800 800 500 1380 90 6.17 20.06 WGMAT156054

Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:

A
[mm]
B
[mm]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
860 440 400 400 400 680 90 3.03 11.79 WLMAT086044
860 540 400 400 500 680 90 3.41 13.82 WLMAT086054
1260 440 600 500 400 1080 90 4.44 17.46 WLMAT126044
1260 540 600 600 500 1080 90 5.00 20.36 WLMAT126054
1560 440 600 600 400 1380 90 5.47 21.47 WLMAT156044
1560 540 800 800 500 1380 90 6.17 25.06 WLMAT156054


Διαθέσιμες συνδέσεις:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: