ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Lukka

Πετσετοκρεμάστρα TERMA Lukka

Modern touch in your bathroom!

New in Terma’s 2017 offer, Lukka is a profile towel rail based on an elegant, round edge frame. Flat horizontal profiles inside the frame give the whole product an original look. Lukka’s modern, yet soft-line, evokes a sense of cosiness in the room.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:

A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
940 400 50 370 344 186 400 400 370 780 80 2.83 7.6 WGW51094040
940 500 50 470 428 231 400 400 470 780 80 3.32 9.23 WGW51094050
940 600 50 570 502 271 600 500 570 780 80 3.82 10.86 WGW51094060
1180 400 50 370 435 234 400 400 370 1020 80 3.51 9.66 WGW51118040
1180 500 50 470 538 288 600 500 470 1020 80 4.11 11.74 WGW51118050
1180 600 50 570 629 337 600 600 570 1020 80 4.70 13.82 WGW51118060
1420 400 50 370 526 283 600 500 370 1260 80 4.19 11.73 WGW51142040
1420 500 50 470 633 340 600 600 470 1260 80 4.89 14.25 WGW51142050
1420 600 50 570 756 406 800 800 570 1260 80 5.59 16.77 WGW51142060
1660 400 50 370 617 331 600 600 370 1500 80 4.87 13.78 WGW51166040
1660 500 50 470 758 405 800 800 470 1500 80 5.67 16.76 WGW51166050
1660 600 50 570 883 470 800 800 570 1500 80 6.47 19.73 WGW51166060

Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:

A
[mm]
B
[mm]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
940 400 400 400 370 780 80 2.83 11.06 WLW51094040
940 500 400 400 470 780 80 3.32 13.33 WLW51094050
940 600 600 500 570 780 80 3.82 15.59 WLW51094060
1180 400 400 400 370 1020 80 3.51 13.94 WLW51118040
1180 500 600 500 470 1020 80 4.11 16.8 WLW51118050
1180 600 600 600 570 1020 80 4.70 19.66 WLW51118060
1420 400 600 500 370 1260 80 4.19 16.84 WLW51142040
1420 500 600 600 470 1260 80 4.89 20.27 WLW51142050
1420 600 800 800 570 1260 80 5.59 23.71 WLW51142060
1660 400 600 600 370 1500 80 4.87 19.71 WLW51166040
1660 500 800 800 470 1500 80 5.67 23.74 WLW51166050
1660 600 800 800 570 1500 80 6.47 27.76 WLW51166060


Διαθέσιμες συνδέσεις:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: