ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Marlin One

Πετσετοκρεμάστρα TERMA Marlin One

Grzejnik Marlin One

Original Marlin radiator enriched with built-in One heating element. ONE heating element hidden in the collector blends invisibly with its modern shape - without the need for an additional, external electric device, which could affect its form. Radiator equipped with ONE heating element offers different heating options, such as setting the room heating or towel drying modes. The timer function automatically switches the heater off after two hours. The ONE heater is a safe, reliable and economical device with power consumption in the standby mode of less than 0.5 W.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:

A
[mm]
B
[mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
600 430 245 134 300 400 450 75 1.51 5.01 WZMRN060043
600 530 301 165 300 500 450 75 1.70 5.91 WZMRN060053
600 630 358 196 400 600 450 75 1.89 6.82 WZMRN060063
780 430 319 172 300 400 630 75 2.05 6.85 WZMRN078043
780 530 393 212 400 500 630 75 2.32 8.11 WZMRN078053
780 630 467 252 400 600 630 75 2.58 9.37 WZMRN078063
1185 430 468 251 400 400 1035 75 3.19 10.57 WZMRN118043
1185 530 577 309 600 500 1035 75 3.61 12.54 WZMRN118053
1185 630 685 367 800 600 1035 75 4.02 14.51 WZMRN118063
1680 430 654 351 600 400 1530 75 4.61 15.19 WZMRN168043
1680 530 806 433 800 500 1530 75 5.22 18.05 WZMRN168053
1680 630 958 514 1000 600 1530 75 5.82 20.91 WZMRN168063
Χρώμιο:
600 430 156 84 120 400 450 75 1.51 4.83 WZMRN060043
600 530 192 104 200 500 450 75 1.70 5.71 WZMRN060053
600 630 228 124 200 600 450 75 1.89 6.58 WZMRN060063
780 430 212 112 200 400 630 75 2.05 6.61 WZMRN078043
780 530 261 137 300 500 630 75 2.32 7.83 WZMRN078053
780 630 310 163 300 600 630 75 2.58 9.05 WZMRN078063
1185 430 323 162 300 400 1035 75 3.19 10.21 WZMRN118043
1185 530 398 199 400 500 1035 75 3.61 12.11 WZMRN118053
1185 630 473 237 600 600 1035 75 4.02 14.01 WZMRN118063
1680 430 463 217 600 400 1530 75 4.61 14.67 WZMRN168043
1680 530 570 267 600 500 1530 75 5.22 17.43 WZMRN168053
1680 630 678 317 800 600 1530 75 5.82 20.19 WZMRN168063

Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:

A
[mm]
B
[mm]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
600 430 300 400 450 75 1.50 6.3 WWMRN060043
600 530 300 500 450 75 1.69 7.3 WWMRN060053
600 630 400 600 450 75 1.88 8.3 WWMRN060063
780 430 300 400 630 75 2.05 8.5 WWMRN078043
780 530 400 500 630 75 2.32 10.0 WWMRN078053
780 630 400 600 630 75 2.58 11.4 WWMRN078063
1185 430 400 400 1035 75 3.19 13.1 WWMRN118043
1185 530 600 500 1035 75 3.61 15.4 WWMRN118053
1185 630 800 600 1035 75 4.02 17.7 WWMRN118063
1680 430 600 400 1530 75 4.61 18.9 WWMRN168043
1680 530 800 500 1530 75 5.22 22.2 WWMRN168053
1680 630 1000 600 1530 75 5.82 25.5 WWMRN168063
Χρώμιο:
600 430 120 400 450 75 1.50 6.1 WWMRN060043
600 530 200 500 450 75 1.69 7.1 WWMRN060053
600 630 200 600 450 75 1.88 8.1 WWMRN060063
780 430 200 400 630 75 2.05 8.3 WWMRN078043
780 530 300 500 630 75 2.32 9.7 WWMRN078053
780 630 300 600 630 75 2.58 11.1 WWMRN078063
1185 430 300 400 1035 75 3.19 12.7 WWMRN118043
1185 530 400 500 1035 75 3.61 15.0 WWMRN118053
1185 630 600 600 1035 75 4.02 17.2 WWMRN118063
1680 430 600 400 1530 75 4.61 18.3 WWMRN168043
1680 530 600 500 1530 75 5.22 21.6 WWMRN168053
1680 630 800 600 1530 75 5.82 24.8 WWMRN168063


Διαθέσιμες συνδέσεις:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: