ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Outcorner

Πετσετοκρεμάστρα TERMA Outcorner

Highlight the beautiful corners

In smaller interiors, where every inch of space matters, one needs to think outside of the box. The decorative Outcorner radiator is ideal for such rooms. It combines original design with intriguing and functional arrangement of profiles. Outcorner is an attractive and reasonable solution for interiors with columns and outside corners. Heat output: 294W–799 W.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:

A
[mm]
B
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
465 300 195 425 294 160 300 300 195 315 76 1.56 5.51 WGQON046030
735 300 195 695 421 228 400 400 195 585 76 2.39 8.37 WGQON073030
1005 300 195 965 547 294 600 500 195 855 76 3.22 11.23 WGQON100030
1275 300 195 1235 673 361 800 800 195 1125 76 4.05 14.09 WGQON127030
1545 300 195 1505 799 428 800 800 195 1395 76 4.89 16.95 WGQON154030

Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:

A
[mm]
B
[mm]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
465 300 300 300 195 315 76 1.56 6.77 WLQON046030
735 300 400 400 195 585 76 2.39 10.31 WLQON073030
1005 300 600 500 195 855 76 3.22 13.84 WLQON100030
1275 300 800 800 195 1125 76 4.05 17.37 WLQON127030
1545 300 800 800 195 1395 76 4.89 20.91 WLQON154030


Διαθέσιμες συνδέσεις:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: